NLA_undersida.jpg

Skadebehandling

Skadebehandlingen utføres av våre erfarne skadespesialister på en profesjonell og korrekt måte, hvoretter vi anbefaler våre oppdragsgivere hvordan skaden skal behandles og hvilken beslutning/oppgjør som skal tilbys forsikringstaker eller skadelidte.

Om forsikringsgiver ønsker det, kan vi håndtere alle skadeprosesser og skadeadministrasjon på hele eller deler av forsikringsavtalen, gruppeavtaler eller tilsvarende. Vi lager da en skadeprosessbeskrivelse sammen med vår oppdragsgiver, som på denne måten om ønskelig kan påvirke utformingen og beskrivelsen av servicegrad.


Kan våre tjenester være av interesse?

kontakt gjerne

DAN Sivertsen
DAN .Sivertsen @nlaaS.com

Tel +47 64 80 80 72

NORDIC LOSS ADJUSTING AS     Postboks 249    1372 Asker    Tel: +47 64 80 80 72       E-post: info@nlaaS.com