NLA_undersida.jpg

Skadeadministrasjon

Skadeservice handler i stor grad om å sikre kontroll over hvor en skade befinner seg i skadebehandlingssyklusen. Gjennom vår skadeadministrasjon og vårt eget skadesystem, kan vi holde den beste oversikten på hele prosessen og sikre korrekt rapportering og avstemming av skadekonto.

NORDIC LOSS ADJUSTING AS     Postboks 249    1372 Asker    Tel: +47 64 80 80 72       E-post: info@nlaaS.com