NLA_undersida.jpg

Om NLA

Nordic Loss Adjusting AS (NLA) er et skadereguleringsselskap som utfører skadebehandling etter oppdrag fra forsikringsselskap. Vi gjør oppdrag både for Norske og utenlandske forsikringsselskap. Selskapet er et heleid datterselskap av Nordic Loss Adjusting AB og ble stiftet 1. januar 2015. NLA AB ble grunnlagt av Anders Dahlström i 2010, som med sin mangeårige erfaring og kunnskap om skadebehandling både i Sverige og resten av Skandinavia i dag leder en virksomhet i Sverige med 10 ansatte.

 

Nordic Loss Adjusting AS (NLA) ledes av Dan Sivertsen som har lang erfaring fra både den frittstående skadebehandlingsbransjen, advokatbransjen og som ansatt skadesjef i forsikringsselskap. Våre kontorer er sentralt plassert i Strøket 9 i Asker.

NLA har et utstrakt nettverk av samarbeidspartnere i hele Skandinavia. Disse er beredt til å bistå dersom det oppstår et behov for å være nær en skade som inntreffer eller om problemstillingene man blir presentert trenger en spesiell ekspertise for å løse saken.

 

NLA arbeider med de fleste produktområdene innen både næring- og private forsikringsdekninger. Vår ekspertise dekker både skade- og livsforsikring. Skadeadministrasjon av samtlige produktkategorier kan behandles i vårt selskap ved å benytte vårt godt utviklede skadesystem, spesialisert for å håndtere store volum av skader fra registrering til betaling, regresshåndtering og arkivering.


NORDIC LOSS ADJUSTING AS     Postboks 249    1372 Asker    Tel: +47 64 80 80 72       E-post: info@nlaaS.com