NLA_introbild.jpg

Sedgwick kjøper NLA

se pressemeldingen her


Vi har flyttet!

Ny besøksadresse er Torvveien 1, Asker

NLA - Nordic Loss Adjusting.

Nordic Loss Adjusting AS er et frittstående skadereguleringsselskap som tilbyr skadebehandlingstjenester, skaderevisjon og skadeadministrasjon i det Skandinaviske forsikringsmarkedet. Nordic Loss Adjusting AS hadde sin oppstart 1. Mars 2015 og er et heleid datterselskap av Nordic Loss Adjusting AB. Nordic Loss Adjusting AB så dagens lys i 2010 og sammen med NLA Norge kan vi tilby skade- og konsulenttjenester i hele Skandinavia.

Vi arbeider primært med å bistå forsikringsnæringen i å opprettholde leveransen av det totale forsikringsprodukt som selges til forsikringskundene. Våre kunder kan forvente seg en rask, korrekt og tydelig service ut til sine kunder/forsikringstakere.

 

Våre spesialområder er skadebehandling innen eiendom-, ansvar, motor- samt personskadeforsikring, men vi kan også via vårt nettverk bistå innen samtlige øvrige produkt- og fagområder innen forsikringsbransjen.

Les mer >>Nyhet

Nordic Loss Adjusting AB öppnar kontor i Göteborg.

Les mer >>

Våre tjenester:

Skadebehandling & Skadeadministrasjon – raskt og enkelt.

Skadebehandling på konsulentbasis

Vi forestår skadebehandling ved anbefalinger til våre oppdragsgivere. Våre utredninger, analyser og anbefalinger baserer seg på den enkelte kundes forsikringsavtale, lov og vilkår. Med våre erfarne skadebehandlere, vil vi kunne utarbeide forslag til erstatningsoppgjør som vil kunne aksepteres av både forsikringsgiver og forsikringstaker. Skulle den meldte skaden måtte avvises/avslås, gjør vi også dette med betryggende kunnskap og innsalg for mest mulig fornøyde forsikringstakere. Vi har også spisskompetanse innen regresshåndtering, noe som sikrer at selskapet også får tilbakebetalt erstatningsutbetalinger hvor det finnes en ansvarlig 3. part.


Les mer om NLA skadebehandling>>

SkadeadministraSJON.

Vi håndterer den totale outsourcing av skadeprosessen – alt fra melding av skaden, kontakten med kunden underveis i skadebehandlingen, utbetaling av riktig skadeserstatning, regresshåndtering, avslutning, arkivering og evt. klagebehandling. Vi leverer til enhver tid oppdaterte og oversiktlige skaderapporter , inneholdende utfyllende og nødvendig informasjon om skadene.


Les mer om vår skadeadministrasjon>>

INTEGRITETSPOLICY

Les mer om vår Integritetspolicy >>
NLA_kontakt.jpg

Kontakt

NORDIC LOSS ADJUSTING AS   

Postboks 249
1372 AsKER
BESøKSadRESSE: TORVVEIEN 1, Asker
Tel: +47 64 80 80 72
E-post: info@nlaaS.com

NORDIC LOSS ADJUSTING AS     Postboks 249    1372 Asker    Tel: +47 64 80 80 72       E-post: info@nlaaS.com